Om Edlings
Vi har allt sedan starten av byrån 1973 tillgodosett våra kunders behov av tjänster inom affärsområdena Revision, Redovisning och Rådgivning. Vi är idag 10 anställda som betjänar ca 400 små och medelstora företag och organisationer. Mångårig erfarenhet av revision och redovisning har givit oss ett stort kontaktnät och en stabil plattform för att anpassa våra arbetsmetoder till kunder med olika villkor och krav.
 
Vår specialitet är ägarledda företag men betjänar även behovet av tjänster inom t.ex. den ideella sektorn. Genom kontinuerlig kompetensutveckling av vår personal och återkommande kvalitetskontroll av såväl revisorer som redovisningskonsulter förbättrar vi ständigt kvaliten i det arbete vi utför för att tillgodose våra kunders behov på effektiv sätt. Alla våra medarbetare är kvalitetssäkrade.
Genom nära samarbete med specialister i vårt nätverk har vi tillgång till kvalificerade tjänster när behov uppstår. Genom delägarskapet i Baker Tilly Sverige AB ingår vi i ett nätverk av samverkande revisionsbyråer med ca 600 anställda i Sverige och tillgång till ett internationellt nätverk i Baker Tilly International.
Förutom hög kvalite är också tillgänglighet ett honnörsord på byrån. När vi blir kontaktade av våra kunder lovar vi att höra av oss inom 48 timmar.    
Ett starkt engagemang i revisionsyrket gör att vi på byrån alltid aktivt arbetat för professionens utveckling. 
Upp   Hem

Affärsidé

Vi vill underlätta livet för företagare och vägleda dem när de ska fatta viktiga beslut så att de kan fokusera på sin verksamhet och bli framgångsrika.

Vision

Den omgivning vi vill skapa är glada, inspirerade, engagerade medarbetare som ska känna att de gör skillnad. Kunderna upplever att de når sina mål med sitt liv och företagande tack vare vår vägledning..

Värdegrund

Starkt kundfokus.
Engagemang
Förtroende
Familjära

Pressmaterial & filer

Edlings Revisionsbyrå Kommanditbolag trading as Edlings Revisionsbyrå is an independent member of Baker Tilly International. Baker Tilly International Limited is an English company. Baker Tilly International provides no professional services to clients. Each member firm is a separate and independent legal entity and each describes itself as such. Edlings Revisionsbyrå Kommanditbolag is not Baker Tilly International’s agent and does not have the authority to bind Baker Tilly International or act on Baker Tilly International’s behalf. None of Baker Tilly International, Edlings Revisionsbyrå Kommanditbolag, nor any of the other member firms of Baker Tilly International has any liability for each other’s acts or omissions. The name Baker Tilly and its associated logo is used under licence from Baker Tilly International Limited.