Bli kund hos oss
Att bli kund hos oss innebär att vi, förutom hjälper till med tjänster enligt nedan, ger er som företagare/organisation en trygghet att veta att ekonomin och administrationen uppfyller de krav och regler som gäller, vi håller koll på alla deadlines, vi ger er råd om hur ni kan få mesta möjliga i plånboken till lägst skatt, vi finns tillgängliga för er som ett bollplank gällande frågor som gäller ekonomi och administration och vi levererar dessa tjänster inom överenskommen tid. Förutom våra 10 egna konsulter har vi tillgång till experter inom moms- skatter- affärsjuridik när det behövs. Vi är medlemmar i Baker Tilly Sverige, ett nätverk av byråer med ca 600 anställda, samt har tillgång till Baker Tilly Internationals representanter i ca 120 länder.

Våra tjänster
Revision
Idag är revisionen frivillig för de allra minsta företagen men genom den årliga "hälsokontrollen" får företaget och företagaren en oberoende kvalitétssäkring av den finansiella informationen som medför ett ökat förtroende på marknaden samt tillgång till en rådgivare som har full insyn i företaget och har därmed kunskap om de specifika förhållanden som råder i det aktuella företaget. Hur en revision ska utföras är reglerad i lag. I de fall revisionen är frivillig kan granskningen begränsas till särskild överenskommelse, t.ex. en enskild firma som i en upplåningssituation vill ha varulagret granskat eller ett företag som vill förbättra lönsamheten genom att de interna rutinerna granskas för att få förslag på förbättrad intäkts- och kostnadskontroll.
 
Redovisning
Grunden för en företagare att ha god kontroll över sitt företags ekonomi är bokföringen. Förutom att tillgodose lagens krav är en god ordnad bokföring ett styrmedel för att ständigt utveckla och förbättra verksamheten. På byrån följer vi bokföringsbranschens rekommendationer om god redovisningskvalité, REKO. Härigenom säkerställer vi våra kunders behov av trygghet att redovisningen är upprättad enligt gällande regelverk och kan vara det styrmedel den är tänkt att vara. Den löpande redovisningen kan kompletteras med likviditets- och resultatbudgetar för att förstärka styrmedelsfunktionen. I en omvärld där förändringar sker snabbt behövs en god planering och framförhållning. Vi har tillgång till moderna hjälpmedel för en effektiv hantering och kan erbjuda fasta priser. 
 
Grundpaket ”Lugn och Ro”:

 -Vi sköter Ert företags bokföring, alternativt att Ni som kund gör bokföringen själv. Gör Ni bokföringen själv bevakar vi bokföringen så att det blir rätt redovisat.
-Vi gör bokslut och inkomstdeklaration.
-Vi håller koll på alla deadlines gentemot Skatteverket och upprättar skatteredovisningar.
-Vi har kundmöten 2–3 ggr/år.
-Ni får tillgång till all den kompetens som finns på byrån samt tillgång till experter inom vårt nätverk. Kort startsträcka då vi har aktuell bakgrundsinformation om företaget och dess specifika förutsättningar när det behövs.
 
För tjänsten ”Lugn och Ro” har vi ett fast månadspris som varierar beroende på företagets omfattning och hur mycket kunden gör själv.
 
Låter det intressant kan du återkomma med ytterligare information om din verksamhet, tex omfattning och vad du gör.
 
Skulle Ni befinna dig Er i en uppstartsfas så kan vi aktivera vårt grundpaket när Ni börjar få fart på verksamheten, och istället sätta en ”minimitjänst” till att börja med.
 

Minimitjänsten innebär att vi kommer överens om hur mycket det max får kosta er och vi anpassar vårt arbete därefter. Vi har en uppstartstjänst där vi hjälper Er och startar upp företaget i bokföringsprogrammet Visma e-ekonomi med alla de inställningar som behövs och kopplar på bankkoppling mm, ger Er en introduktion i programmet samt lite support så det blir rätt från början. 

Skatterådgivning
Skatter är vårt specialområde. Vi kan besvara frågor som: Hur kan vinsten i företaget användas på ett optimalt sätt? Hur kan planering av generationsväxlingar eller försäljning av företaget ske på bästa sätt? Hur tar man in en ny delägare? Eller allehanda dagliga frågor som uppstår. Vi har också god kunskap om andra områden som t.ex. affärsrådgivning och vill utgöra det främsta bollplanket för företagaren.
 
Kontakta oss gärna så vi kan tillgodose ert specifika behov.

Hem